Startpaket

Vad roligt att du vill sätta igång! Nedan finns frågor i kursiv text som du kan svara på och därefter skicka till mig genom email, chatt, ett foto av dina anteckningar eller vad vi kommit överens om. Det finns även ett enkelt formulär att flylla i.

Coaching blir bäst om du är motiverad till att förändra någonting eller göra ett val. Kanske har du funderat ett tag på att ta tag i ett ämne, en tanke, eller en vana. Fråga dig själv: Varför vill jag bli coachad, vad är det för situation som du vill ändra på eller utveckla? Du behöver inte skriva ner något ännu, men ta en stund och sätt dig in i tanken och använd energin härifrån till följande frågor.

Dina mål
Vad skulle du vilja uppnå med coaching? Du behöver inte fundera på hur eller exakt vad du vill uppnå, men en enkel tanke eller känsla räcker som start.

Vilka är dina kortsiktiga mål? Skriv ner 1-3 mål.
Vilka är dina långsiktiga mål, om du tittar längre fram? Vart vill du att dina kortsiktiga mål ska leda? Om du vill/kan, skriv ner 1-3 mål (eller så avvaktar vi till senare).
Vad förväntar du dig från en proffesionell coach?

Din handlingskraft
Vad skulle få dig att känna att du är i gång med coachingen?
På vilket sätt skulle jag bäst kunna coacha dig?
Vad behöver du för att du ska kunna nå dina mål? Vad behöver du tänka på eller göra?

Din prioritet
Hur redo är du att ta tag i det du vill åstadkomma?
Vilken prioritet ger du detta arbete? Och hur kan du göra för att prioritera coachingen så högt som möjligt?

Finns det något som skulle kunna försvåra vårt samarbete, eller hindra dig att bli coachad?

Din motivation

Dina mål

Din handlingskraft

Din prioritet


Vi tar och bygger något tillsammans.


%d bloggare gillar detta: