Ledarskapsutveckling

Som chef och ledare kommer det många nya situationer du ska lösa, utan att du direkt fått förebereda dig ordentligt.

Här finns olika ämnen som vi kan prata kring i ett coachande samtal eller i större grupp, med olika block som del av en utbildning/workshop. Se nedan för olika exempel, och kontakta mig för att prata mer!

Ledarskap i vardagen

Utvecklande samtal med medarbetare

Det är dags för det svåra samtalet

Hur ger du feedback, hur skapar du en feedback kultur?

Hur bidrar jag till en bra rehab för min medarbetare?

Hur hanterar jag stress på arbetsplatsen?

Hur bygger jag ett hälsosamt arbetsklimat?

Konfliktlösning

Vad visar jag för värden i mitt ledarskap?

Hur kan jag bli en tydligare kommunikatör?

Vad är min grupps strategi och mål?


Vi tar och bygger något tillsammans.


%d bloggare gillar detta: