Coaching

Coaching är en kraftfull samtalsmetodik som används både för individer och grupper. I coaching-samtal får individer tid att utforska sina mål och ta ansvar för att nå dem. Det ger ofta en positiv upplevelse, ökad självkänsla och en kraft att vilja påverka. Coachen lyssnar, ställer både vidgande och kluriga frågor, samt ger struktur och stöd för ett starkt fokus framåt. Varje samtal avslutas med att planera en handling till nästa gång och varje samtal börjar med att reflektera kring lärandet. På detta sätt kommer personer som går i coachning ”i rullning” givet att de är öppna och coachbara i resan mot sitt mål.

Start

Vi börjar med ett förutsättningslöst inledande samtal för att båda parterna ska ha en gemensam förståelse och utgångspunkt för samarbetet. Vi går igenom vad coaching är, din motivation/bakgrund till att vilja bli coachad, förväntningar och roller, samt om vi känner att det kan bli ett bra samarbete.

Därefter startar coachingen och inledningsvis skickar jag dig ett ”startpaket” som hemläxa med frågor att reflektera över innan vårt första möte. Detta ger ett tydligt fokus och en känsla av att redan vara igång och på väg framåt.

Under vårt första coachingsamtal lägger vi tiden mestadels på att kartlägga dina mål, undersöka ditt nuläget och forma en plan för den kommande tiden.

Processen

Varje samtal börjar med att vi gör en kort incheckning och därefter pratar vi om vad som hänt sedan sist, kopplat till frågor och handlingar. Vi knyter an till det stora målet, avsikten med samtalet idag, ditt drömläge, hur det ser ut runtomkring dig, vad du har för resurser/hinder och vilka vilka aktiviteter du kan vidta.

Ibland kan man behöva ändra om i sina mål efter sina lärdomar eller så kommer något nytt upp, ingenting är statiskt.

Hela sessionen är fylld av ett samspel, där du är expert på vem du är och jag är den som ställer frågorna. Du har ansvar över vad du vill göra och jag hjälper dig i processen. Du styr och jag stöttar. Ibland ställer jag kreativa, kluriga eller utmananade frågor för att ge dig nya tankesätt och inspiration till nya kloka tankar och handlingar.

Vi avslutar varje samtal med att summera och forma handlingar eller övningar till nästa gång.

Avslut

Till den avslutande sessionen tar vi och summerar ihop och avrundar målet/målen du haft. Vi utvärderar din känsla och dina resultat du har uppnått, och vilket värde det har gett.

Coaching ska alltid ha ett slutdatum, men det kan betyda att du – efter ett avslut och lite vila – vill börja igen. och då är du självklart välkommen tillbaka.


Vi tar och bygger något tillsammans.


%d bloggare gillar detta: